Porovnanie drôtového a bezdrôtového – kamervý systém